حسین علیه السّلام خون خداوند متعال
15:20 ,1401/5/20، توسط معاونت آموزش مستشهدین عاشورا، تعداد مشاهده 682 بار
حسین علیه السّلام خون خداوند متعال
یاداشتی از دکتر عابدین مومنی
از جمله القاب آقای شهیدان و جوانان بهشت حضرت ابوعبداللّٰه الحسین علیه السّلام «ثٰارُاللّٰه» است یعنی خون خداوند عزّوَجلّ. در حالی که خداوند متعال صِرْفُ الوجود است وجود بحت بسیط، وجود مطلق و مطلق وجود که ترکیب و ماهیت نسبت به آن معنیٰ ندارد در چنین صورتی انتساب خون به خداوند متعال چه توجیه و تفسیری دارد؟مفهوم خون خداوند عزّوَجلّ بودن حسین علیه السّلام چیست؟ انتساب به خداوند متعال به دو صورت عام و خاص است صورت عام انتساب به خداوند عزّوَجلّ شامل عموم از ملک تا ملکوت می شود که همهٔ مخلوقین در ملک خداوند متعال هستند که فقر ذاتی عالَم امکانی سبب وابستگی به حضرت حق تعالی است برهان فقر امکانی صدرالمتالهین همین مطلب را اثبات می کند این انتساب، فضیلت نخواهد بود. انتساب خاص دارای معنای شرافت می باشد همانند اضافه شدن خانه کعبه به خداوند متعال و انتساب خانه کعبه به حضرت حق تعالی که گفته می شود«بیت اللّٰه» که از باب شرافت کعبه است. این انتساب فضیلت است ولی خون خدا بودن حسین علیه السّلام فراتر از این انتساب است لذا خون خدا بودن حسین خاص الخاص است بیش از بیان شرافت ویژه است انتساب خون حسین علیه السّلام به خداوند متعال فراتر از انتساب خانه کعبه به خداوند متعال است ارزش خون حسین به بیان نمی آید خون حسین اعزاز دائمی و همیشگی دین خدا شد اعزاز مطلق دین خدا شد دین خدا را ابدی و ماندگار کرده است حق با خون حسین جلوهٔ ابدی و مطلق پیدا کرده است خونی که کریمانه و با بزرگواری تقدیم حضرت حق تعالی شد با اخلاص کامل تقدیم عزیز و جلیل گردید در نتیجه تجَلّیٖ عزّت شد، تجَلّیٖ مطلق عزّت و عزّت مطلق حسین صاحب عزّت مطلق و مطلق عزّت خون عزّت طلبان را إلهی کرد خون خدا در خون عزّت طلبان جریان پیدا کرد تا أبد خون عزّت طلبان با اقتداء به حسین علیه السّلام تقدیم خداوند متعال خواهد شد خداوند متعال مُدَّعی خون حسین علیه السّلام خواهد بود خون‌خواه حسین خواهد بود همهٔ حق طلبان تا قیام قیامت خون خواه حسین خواهند بود همهٔ حق طلبان تا قیام قیامت با داشتن خون حسین حسینی خواهند بود هرکسی که خون حسین در رگ های خودش ندارد حسینی نخواهد بود خط حسین سازنده خط موافق و مخالف است موافق حسینی است مخالف در مقابل حسین خواهد بود تا قیام قیامت یا حسینی خواهند بود یا مقابل حسین علیه السّلام خواهند بود خداوندا تو را شاکریم که ما را در شناسنامه امام حسین علیه السّلام ثبت فرمودید درود بر حسین لعنت بر یزید